Bli god man eller förvaltare, intresseanmälan

LÄS MER

Om du är intresserad av att bli god man/förvaltare i Mariestad eller Töreboda så fyller du i och skickar in denna blankett till överförmyndarexpeditionen i Mariestad. Kryssa i de aktuella alternativen och läs igenom vad som ingår i överförmyndarens lämplighetsprövning att kontrollera. Fyll sedan i resten av blanketten och skicka till:

Överförmyndarexpeditionen för Mariestad och Töreboda
Mariestads kommun
542 86  MARIESTAD