Min livsberättelse, äldre- och omsorgsförvaltningen

LÄS MER

Dokumentet finns till för att ge dig möjlighet att berätta din livshistoria och dela med dig av vilka vanor, rutiner och intressen som har varit och som är viktiga för dig i din vardag.

Livsberättelsen ger personalen bättre förutsättningar att kunna ge dig ett personligt bemötande och en god omvårdnad som är anpassad efter dig.

Livsberättelsen kan fyllas i av dig själv, av en närstående eller med hjälp av din kontaktperson.

Livsberättelsen är skyddad av offentlighet- och sekretesslagen och all vård- och omsorgspersonal har tystnadsplikt.

Genom att klicka på fliken Hämta blankett, kan du fylla i dokumentet digitalt för att sedan skriva ut det och lämna till den personal som du träffar i din vardag.

Frågor om e-tjänsten

Pia Dahlberg
pia.dahlberg@mariestad.se
0501756591

Personuppgiftsansvarig

Äldre- och omsorgsnämnden
social@mariestad.se