Åtagande samtycke för god man eller förvaltare

LÄS MER

Innan tingsrätten kan besluta om ett godmanskap/förvaltarskap måste blanketten ”åtagande/samtycke” fyllas i. Lämpligt är då att den tilltänkte gode mannen/förvaltaren träffar den sökande och gemensamt fyller i blanketten.

Skicka blanketten till:                                                                  
Överförmyndarexpeditionen för Mariestad och Töreboda
Mariestads kommun
542 86  MARIESTAD