Barn- och unga, ansökan om bistånd

LÄS MER

Välkommen till e-tjänsten Ansökan om bistånd för barn, ungdomar och familjer

Här kan du ansöka digitalt om bistånd från socialtjänsten för barn, ungdomar eller familjer i Mariestads kommun. Som privatperson har man rätt att ansöka om bistånd från socialtjänsten, en handläggare på socialtjänstens Barn- och ungdomsenhet kontaktar sedan den som ansökt och stämmer av behovet av bistånd. För att ansöka digitalt behöver du ha tillgång till bankid för att säkerställa att du som ansöker verkligen är du. Som vårdnadshavare har du rätt att ansöka om bistånd åt dina barn.

Om du funderar på att ansöka

Om du vill rådgöra kring att ansöka om bistånd kan du ringa vår jourtelefon på telefonnummer 0501 - 75 63 44, telefonen är öppen kl 08:00 - 16:30 måndag till torsdag, kl 08:00 - 16:00 på fredagar samt kl 08:00 - 15:00 dag innan röd dag samt klämdagar. Du får då prata med en socialsekreterare och kan då rådgöra kring att ansöka om bistånd. 

Information innan du påbörjar e-tjänsten

Vi läser inkommande ärenden mellan kl 08:00 - 17:00 måndag till torsdag, kl 08:00 - 16:00 på fredagar och kl 08:00 - 15:00 dag innan röd dag samt klämdagar. 

Om du gör en ansökan efter vår arbetstid kommer vi inte att se din ansökan förrän nästkommande arbetsdag.

Vid brådskande situation kan du utanför vår kontorstid kontakta Socialjouren Skaraborg på telefon 0500 - 49 74 21 eller 0500 - 49 74 22. Vid livshotande situation ring alltid 112.

Har du frågor kan du kontakta Mariestads kommuns växel 0501 - 75 50 00 måndag-fredag kl 08:00 - 16:30.