Utbildning, klagomål

LÄS MER

Har du klagomål på utbildningen inom förskola, skola, fritidshem, gymnasieskola eller vuxenutbildning? Det är viktigt att vi får information om det som inte fungerar och sådant som kan bli bättre.

 1. Kontakta personalen 
  I första hand hör du av dig till förskolan eller skolan. 
  Du kan kontakta dem via e-post, telefon eller prata med dem direkt.
 2. Kontakta rektor
  Om du inte är nöjd med svaret från personalen kontaktar du rektor. Det är rektorn som är ansvarig för den förskola/skola ditt barn går på.
 3. Kontakta Mariestad kommun som är huvudman
  Om du tycker att den kommunala verksamheten inte agerar kan du kontakta Mariestad kommun som är huvudman. Utbildningsförvaltningen hanterar då klagomålet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa