Tilläggsbelopp för barn/elev i behov av modersmålsundervisning, ansökan

LÄS MER

Här kan du som huvudman (förskola och skola) hämta blanketten för ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning.  Information om vart blanketten ska skickas hittar du längst ner på blankettens första sida. 

Länk till rutin för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd och modersmålsundervisning hittar du här