Särskilt boende, ansökan

LÄS MER

För att få insatser enligt Socialtjänstlagen krävs ett biståndsbeslut.
Ansökan om särskilt boende görs hos äldre- och omsorgsnämndens biståndsbedömare. 
Biståndsbedömaren utreder om den enskilde har behov av särskilt boende.
I samband med ansökan har den enskilde möjlighet att uttrycka önskemål om vilket särskilt boende han/hon önskar flytta till.
Den enskilde har dock ingen oinskränkt rätt att få som han/hon vill utan finns det ingen ledig bostad på det särskilda boendet dit den enskilde önskar flytta erbjuds han/hon ett annat boende.