VA-anslutning, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Genom att fylla i anmälan förbinder sig fastighetsägaren att följa kommunens allmänna bestämmelser (ABVA) för brukande av VA-anläggningen. Gällande ABVA finns på kommunens hemsida. Krav på fastighetens VA-installation och på kompletterande rening av spillvatten från verksamheter kan komma att ställas. 

Blankett för utskrift finns här: VA-anslutning, anmälan

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-id
  • Mobilt bank-id

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa