Språkval inför årskurs 6, ansökan

LÄS MER

Inför årskurs 6 ska varje elev göra ett språkval. Språket som väljs har eleven i åk 6-9.

Mariestads kommun erbjuder eleverna att som språkval välja mellan:
- Franska  
- Spanska 
- Tyska
(Om enbart några enstaka elever väljer något av de moderna språken kan detta komma att strykas. Målet är att erbjuda alla elever deras förstahandsval.)           

Språkvalet inför årskurs 6 är ett viktigt val

Sedan några år tillbaka beräknas meritvärdet från grundskolan utifrån 17 ämnen. Det innebär att de elever som  inte läser ett modernt språk (tyska, franska och spanska) enbart har 16 betyg och får därmed lägre meritpoäng inför gymnasievalet än om de även läst ett modernt språk och uppnått minst betyget E.

Sekretesskyddade personuppgifter

Om barnet eller vårdnadshavarna har sekretesskyddade personuppgifter kan du inte använda denna e-tjänst, kontakta skolan och be istället om en blankett.

Frågor om e-tjänsten

Jessica Bjelkholm
jessica.bjelkholm@mariestad.se
0501-75 52 74

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
BUN@mariestad.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation