Dödsbo, anmälan

LÄS MER

Här kan du hämta ut/fylla i  blankett för dödsboanmälan.

Dödsboanmälan kan endast göras om den avlidne saknar tillgångar utöver det som krävs för begravning. Socialnämnden gör dödsboanmälan till Skatteverket efter att förvaltningen konstaterat att medel i boet saknas. Detta innebär att ett hembesök ska göras innan hemmet töms. Börja därför med att kontakta handläggare på biståndsavdelningen. Därefter kan du skicka in denna blankett.

Information om var dödsboanmälan ska skickas hittar du högst upp till vänster på blanketten dödsboanmälan information.

Följande behövs för e-tjänsten

  • De uppgifter/handlingar som ska inlämnas för dödsboanmälan är i enlighet med de uppgifter som står i blanketten dödsboanmälan information.