Begäran om insatser enligt LSS

LÄS MER

Här kan du begära insats enligt LSS/ hämta ut blankett för att fylla i begäran om LSS.

LSS omfattar inte alla personer med funktionshinder utan man måste tillhöra den så kallade personkretsen. 

Lagen om  stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gäller personer
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vilka insatser du kan begära ser du på blanketten.

Information om var begäran kan lämnas/skickas in står längst ned på sidan 2 i begäran.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Läkarutlåtande kommer att begäras in om den enskilde inte är beviljad LSS-insats sedan tidigare.
  • Läkarutlåtande kan dock komma att begäras in även om den enskilde är beviljad LSS-insats sedan tidigare.