Ersättning enskild avloppsanläggning, ansökan

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för ansökan om ersättning för enskild avloppsanläggning som blivit onyttigbliven. Observera att ersättning endast betalas ut om din fastighet tagits in i ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, då anslutning till det kommunala VA-nätet är tvingande. 

Information om vart den ska skickas hittar du längst ner på blanketten. Om du inte har möjlighet att skriva ut den på egen hand kan du få hjälp med det via Driftcenter VA/Gata, se kontaktuppgifter nedan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning
  • Personnummer
  • Kontaktuppgifter
  • Signering
  • Kvitton