Dricksvattenanläggning, registrering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan av dricksvattenanläggning sker enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2017:2) där även de allmänna kraven på och hygien och kvalitet för anläggningar som tillhandahåller dricksvatten redogörs för. Föreskrifterna gäller beredning av och kvaliteten på dricksvatten. Det spelar ingen roll om det är en yrkesmässig verksamhet eller inte. 

Starta din verksamhet två veckor efter anmälan
Du får ett beslut från oss efter några dagar och då får du starta din verksamhet. Om du inte fått ett beslut får du ändå starta två veckor efter det att du lämnat in anmälan till oss.

När du företräder ditt företag, förening eller registrerar din egen anläggning så kan du använda din egen e-legitimation (tex BankID eller Mobilt BankID) för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter/personuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag eller dig manuellt.

Uppgifter som du lämnar i anmälan
Vi använder de uppgifter som du lämnar i anmälan när vi ska bedöma riskklassning av din anläggning. Riskklassningen utgår från storlek och typ av anläggning som utgör grunden för att bedöma kontrollbehovet och därmed också din årliga kontrollavgift.

Avgift för registreringen
För vårt arbete med registreringen av din anmälan tar vi ut en avgift som motsvarar en timmes handläggningstid enligt fastställd taxa.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa