Beställning av byggritningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi har de flesta byggnadsritningar till  fastigheter i Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Exempel på ritningar och handlingar som finns är planritning, fasadritning, teknisk beskrivning , VA-ritning och ventilationsritning.

I e-tjänsten fyller du i vilken ritning du vill ha tillgång till, i de fall ritningen i fråga inte finns får du besked om det av oss. Önskar du att inte logga in via e-tjänsten kan du mejla din beställning till mbn@mariestad.se

Tjänsten är kostnadsfri när du godtar ritningar i digitalt format. Önskas papperskopior tas avgift ut enligt fastställd taxa av Kommunfullmäktige

Frågor om e-tjänsten

Verksamhet Miljö och bygg
mbn@mariestad.se
0501-756005

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@mariestad.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID
  • E-postadress

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa