Bli kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem, ansökan

LÄS MER

Människor kan hamna i situationer i livet där de behöver ett utökat stöd eller avlastning. De kan då behöva en kontaktperson, kontaktfamilj eller ett familjehem. I den här tjänsten kan du som vill hjälpa till anmäla ditt intresse att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem.

Läs mer om vad det innebär att vara kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem i länkarna nedan: 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa