Välkommen till självserviceportalen

På den här sidan har vi samlat alla kommunens blanketter och e-tjänster. E-tjänsterna låter dig uträtta dina ärenden när och var det passar dig. På kontorstid, kvällar, helger, i din dator eller på din smartphone. Du kan följa dina ärenden, och få samlad återkoppling.

Nu i uppstarten kommer självservicesidan mest bestå av digitala blanketter men sidan kommer att utvecklas och blanketterna kommer succesivt att bytas ut mot e-tjänster. Du som invånare eller företagare kommer i flera av dina ärenden kunna se status på ärenden men också föra dialog med handläggaren för ärendet under Mina sidor.

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner har tillsammans arbetat fram lösningen för att göra det enklare för dig att hitta och hantera blanketter och e-tjänster. Allt samlat på ett ställe. Syftet är göra det så effektivt som möjligt, för dig och för de tjänstemän som hanterar ditt ärende. Detta genererar kvalitét och en säker hantering.

En del av kommunens e-tjänster och blanketter kan undertecknas med en e-legitimation. En e-legitimation kan jämföras med en vanlig ID-handling, till exempel ID-kort eller körkort. Med en e-legitimation kan du på ett säkert sätt skriva under en handling och skicka in den till kommunen i form av ett elektroniskt dokument.

Du som redan är kund i en internetbank kan läsa mer på din banks hemsida hur just din e-legitimation fungerar. Vad gäller en juridisk person (aktiebolag, handelsbolag eller ideell förening) så är det firmatecknarens eller ombudets e-legitimation som används.

Om du vill signera digitalt så godkänner vi endast digitala signaturer som är upprättade med hjälp av ett BankID från Handelsbanken, SEB, Swedbank, SkandiaBanken, Länsförsäkringar Bank, Danske Bank, Sparbanken Finn, Sparbanken Gripen, Ikano Bank, Nordea och Telia.

Om du har problem med att öppna en blankett

Vi rekommenderar att du använder senaste versionen av Adobe Acrobat reader. Den kan du ladda ner gratis hos Adobe.

För ytterligare information mejla till medborgarkontoret@mariestad.se eller ring 0501-75 51 60.