Kompostering matavfall, förlängt hämtningsintervall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som avser att på fastigheten kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall, skall anmäla detta till kommunen. Även ansökan om förlängt hämtningsintervall ska ske till kommunen. Tillstånd till förlängt hämtningsintervall medges endast om den sökande har en godkänd kompost för hushållsavfall. Detta regleras enligt 45 § avfallsförordningen (SFS 2011:927) samt 52-53, 55-60 och 65 – 66 §§ Avfallsföreskrifter för Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner.

Vad händer när jag har anmält/ansökt?

Du får återkoppling från Verksamhet miljö och bygg inom sju dagar från att du skickat in anmälan/ansökan.  Då får du besked om vem som är handläggare för ditt ärende, och du får veta om du behöver komplettera din anmälan/ansökan med något. Vi beslutar i ditt ärende inom två veckor från det att vi har kompletta handlingar.

När du har fått vårt beslut behöver du kontakta Avfall & Återvinning Skaraborg för att ändra i ditt avfallshämtningsabonnemang.

Avgift

Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.  Aktuellt belopp hittar du i Miljöbalken Bilaga 1 under rubriken "Avfall och producentansvar enligt 15 kap". Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Kommun--politik/Styrande-dokument 

Viktigt att tänka på

Du får bara kompostera matavfall från din egen fastighet. Du får inte ta emot matavfall från andra hushåll.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt BankID
  • Situationsplan/tomtkarta

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa