Tilläggsbelopp för barn/elev i behov av extraordinära stödåtgärder, ansökan

LÄS MER

Här kan du som huvudman (förskola och skola) hämta blankett för ansökan om tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder. Information om vart blanketten ska skickas hittar du längst ner på sidan tre i blanketten. 

Länk till rutin för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd och modersmålsundervisning hittar du här