Serveringstillstånd, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622)

Ansökan kan gälla:
  - Stadigvarande serveringstillstånd
  - Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  - Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap
  - Ändringar i gällande serveringstillstånd

För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringen ska ske. Serveringstillstånd kan beviljas för servering till allmänheten eller slutet sällskap och kan vara stadigvarande eller tillfälligt.

Denna e-tjänst är endast till för verksamheter inom Mariestads kommun. Verksamheter tillhörande Töreboda och Gullspång hänvisas till TIS.

Kostnad för ansökan

När du gör din ansökan ska du samtidigt betala in ansökningsavgift till Bankgironumret nedan.  Ansökan behandlas inte förrän ansökningsavgiften är betald. Länk till aktuellts avgiftsdokument finns här:  Aktuella avgifter för serveringstillstånd

Bankgironummer: 5726-3840.

En årlig avgift för tillsyn tillkommer.

Alkoholservering på särskilda boenden

Vid servering av alkoholdrycker till boenden och besökare på särskilda boenden krävs inte serveringstillstånd, men kommunen ska meddelas och en egenkontroll ska lämnas in till kommunen.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa