Riksfärdtjänst, ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om riksfärdtjänst/hämta ut blankett för ansökan om riksfärdtjänst.

Rätt till riksfärdtjänst har person med stor och varaktig funktionsnedsättning (minst tre månader), som på grund av detta har väsentliga svårigheter att utan hjälp resa med allmänna kommunikationer. Ändamålet med resan ska vara rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

En riksfärdtjänstresa avser resa inom Sverige, där en av adresserna ligger utanför färdtjänstområdet.

Riksfärdtjänst görs med allmänna kommunikationer med en ledsagare eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon.

Ansökan om riksfärdtjänst sker skriftligen inför varje resa senast 14 arbetsdagar innan önskat avresedatum. I samband med storhelger kan det krävas  att ansökan ska vara inkommen tidigare.

Information om var blanketten ska skickas hittar du längst ned på första sidan på ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Läkarutlåtande kan komma att begäras in.