Tillstånd för försäljning av tobak inom detaljhandeln, ansökan

LÄS MER

Här kan ansökan om att få sälja tobak och liknande produkter. Tillståndet kan avse detaljhandel (försäljningsställe), detaljhandel (internetförsäljning) eller partihandel. Den som tänkt sälja tobak eller liknande produkter ska i förväg ansöka om tillstånd hos socialnämnden i Mariestad kommun. 

För att få närmare information och ansökningshandlingar kan du kontakta socialnämnden via e-post på adress: social@mariestad.se eller Karin Utbo på telefonnummer: 0501- 756301.­ Mer information om tillstånd och avgifter hittar du på www.mariestad.se.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten