Tillstånd för försäljning av tobaksvaror - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tobaksförsäljning - ansökan om tillstånd Mariestads kommun

Ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088).

Ansök via e-tjänst

När du företräder ditt företag så kan du använda din egna e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Anmälningspliktiga varor

Detaljhandelsvaror som faller under anmälningsplikt så som tobaksfria nikotinprodukter och elektroniska cigaretter och tillbehör ska anmälas via e-tjänsten  för  Anmälan för tobaksvaror och nikotinprodukter.

Hämta dina företagsprodukter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsprodukter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Du kan också välja att fylla i uppgifterna om ditt företag manuellt. 

Tillsynsmyndighetens prövning

Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva  verksamheten. När en juridisk person ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i den juridiska personen utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsdelägare.

Detaljhandel: Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden samt Polismyndigheten kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder lämpligheten.

Partihandel: Uppgifter från Skatteverket, Kronofogden och Tullverket kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder den ekonomiska lämpligheten. Kommunen måste även begära in ett yttrande från Polismyndigheten samt Tullverket.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa