Begäran om entledigande som god man/förvaltare

LÄS MER

När du som är god man/ förvaltare/ legal ställföreträdare eller särskild förordnad vårdnadshavare önskar avsluta ditt uppdrag, måste du ansöka om så kallat entledigande. Ditt uppdrag fortsätter som god man/förvaltare/legal ställföreträdare eller särskild förordnad vårdnadshavare, till dess att beslut om vem som ska ersätta dig är gjort och den personen tillträtt. Entledigandeansökan är bara en ansökan och du har fortsatt fullt ansvar till dess din roll är helt ersatt. 

Skicka ansökan till:
Överförmyndarexpeditionen för Mariestad och Töreboda
Mariestads kommun
542 86  MARIESTAD

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndarexpeditionen
overformyndaren@mariestad.se
0501-75 51 61, 0501-75 51 62, 0501-75 51 63

Personuppgiftsansvarig

Helena Andersson, nämndsekreterare
overformyndaren@mariestad.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation