Tilläggsbelopp för barn/elev i behov av studiehandledning modersmål, ansökan

LÄS MER

Här kan du som huvudman (förskola och skola) hämta blankett för ansökan om tilläggsbelopp gällande kostnad för studiehandledning på modersmål. Information om vart blanketten ska skickas hittar du längst ner på blanketten. 

Länk till rutin för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd och modersmålsundervisning hittar du här