Skolskjuts vid växelvis boende, ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är tillämplig för elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 

För att bli beviljad skolskjuts vid växelvis boende gäller följande:  

 • En av de båda bostadsadresserna ska tillhöra det upptagningsområde som gäller för skolan som eleven går i.

 • Båda föräldrarna ska bo i Mariestads kommun. Om den ena föräldern är bosatt i en annan kommun har eleven inte rätt till skolskjuts från den föräldern.

 • Vägen mellan hemmet och skolan ska uppfylla kommunens avståndskriterier

 • Föräldrarna ska ha gemensam vårdnad och det växelvisa boendet ska vara ett fast arrangemang. Eleven ska bo i princip lika mycket hos båda föräldrarna, vistas barnet endast en tredjedel av tiden hos en förälder anses det vara fråga om umgänge, eleven har då inte rätt till skolskjuts från den förälderns adress.

 • För elev som går på annan än anvisad skola prövas ansökan gentemot anvisad skola.

Förnyad ansökan görs inför varje nytt läsår. Skulle det förhållande som beslutet grundar sig på förändras, upphör beslutet att gälla med verkan från och med det datum då förändringen skett.

Sekretesskyddade personuppgifter

Om barnet eller vårdnadshavarna har sekretesskyddade personuppgifter kan du inte använda denna e-tjänst, kontakta skolan och be istället om en blankett.

Flerpartssignering 

Vänligen notera att om barnet har två registrerade vårdnadshavare så måste både du som genomför e-tjänsten (vårdnadshavare A) och den andra vårdnadshavaren (vårdnadshavare B) signera detta ärende digitalt med e-legitimation.

Så här går det till:

 1. Efter att du som genomför e-tjänsten är klar och har signerat ärendet så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra vårdnadshavaren i form av e-post och/eller SMS. Vårdnadshavare B får där en länk och blir ombedd att logga in i Mariestad kommuns e-tjänstportal med sin e-legitimation.
   
 2. Efter att vårdnadshavare B har loggat in med sitt e-legitimation kommer denna person in och kan granska inskrivna uppgifter. Om uppgifterna stämmer klickar vårdnadshavare B på "Signera"-knappen, längst ner på granskningssidan.
   
 3. Vårdnadshavare B ska nu signera ärendet med sitt e-legitimation - det blir alltså två (2) BankID-tillfällen; logga in samt signera. Efter att vårdnadshavare B har signerat skapas ärendet upp och hamnar i vårt hanteringssystem.
   
 4. Klart! Ni kan följa ärendet via "Mina sidor".


Om ni är osäkra på om ett ärende faktiskt har signerats utav båda parter så kan ni gå till "Mina sidor" och kolla vilken status ärendet har.
Har ärendet statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra vårdnadshavaren inte signerat ärendet; då måste denna person
logga in via utskickad länk eller signera via "Mina sidor" genom att klicka på ärendet och signera.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Inloggning med e-legitimation
 • Flerpart signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa