Vatten och avlopp

LÄS MER

Här kan du se dina fakturor, vattenförbrukning och abonnemang. Här kan du även lämna din mätaravläsning och hämta ägarbytesblankett och autogiroblankett.

För information och anvisningar om e-tjänsten kan du kontakta medborgarkontoret, se kontaktuppgifter nedan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kundnummer
  • Personnummer