Torrtoalett, latrinkompostering och urinspridning, anmälan och ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som ska installera en torrtoalett (t.ex. mulltoalett eller förbränningstoalett) på din fastighet ska anmäla det till kommunen enligt 2 § i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön för Mariestad, Töreboda respektive Gullspångs kommun.

Du som vill kompostera latrin och/eller sprida urin på din fastighet ska ansöka om tillstånd för eget omhändertagande enligt 45 § avfallsförordningen (SFS 2011:927), 52-53, 55-56, 59 och 61 §§ Avfallsföreskrifter för Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner. Läs mer om avfallsföreskrifterna på www.avfallskaraborg.se

Situationsplan måste skickas in till Verksamhet miljö och bygg för att Miljö- och byggnadsnämnden ska kunna handlägga ditt ärende!

I situationsplanen ritar du in var följande objekt ska vara eller är:

  • Torrtoalett.
  • Eventuell latrinkompostbehållare.
  • Eventuell ejektortank för urin
  • Var eventuell spridning av komposterad latrin och/eller var spridning av urin ska ske.
  • Samtliga vattentäkter inom 30 meter från torrtoalett, latrinkompostbehållare, ejektortank för urin, spridningsplats för latrin/urin. Ange om de är grävda eller borrade. Ange om de används till dricksvatten eller bevattning. Om brunnen används av annat hushåll än ditt eget, ange det hushållets adress eller fastighetsbeteckning.

Läs gärna om latrinkompostering och urinspridning på Avloppsguiden.se

Vad händer när jag har anmält/ansökt?

Du får återkoppling från Verksamhet miljö och bygg inom sju dagar från att du skickat in anmälan/ansökan.  Då får du besked om vem som är handläggare för ditt ärende, och du får veta om du behöver komplettera din anmälan/ansökan med något. Vi beslutar i ditt ärende inom två veckor från det att vi har kompletta handlingar.

När du har fått vårt beslut behöver du kontakta Avfall & Återvinning Skaraborg för att ändra i ditt avfallshämtningsabonnemang.

Avgift

Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.  Aktuellt belopp hittar du i Miljöbalken Bilaga 1 under rubriken "Avfall och producentansvar enligt 15 kap". Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID
  • Situationsplan/tomtkarta

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa