Hantering av gödsel inom vattenskyddsområde, ansökan

LÄS MER

Aktuell lagstiftning: Vattenområdets föreskrifter om det därigenom krävs tillstånd för hantering av växtnäring inom dess gränser.

Föreskrifter som författas för att skydda ett vattenskyddsområde kan vara förknippade med hantering av växtnäringsämnen. Du kan behöva söka tillstånd för detta.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten