Låntagaravtal för förskole- och skolpersonal inom Mariestads kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du måste ha ett lånekort

Ditt lånekort är personligt och du ansöker i den här tjänsten om ett sådant kort. Utan detta lånekort för förskole- och skolpersonal kan du inte låna böcker på biblioteket. Din ansökan måste vara oss tillhanda i god tid innan ditt besök på biblioteket. 

Du som lärare står som ansvarig för lån av böcker till din klass/barngrupp och andra lärare får inte låna i ditt namn. Som ansvarig för de böcker du lånar ingår följande:

  • Du har koll på de böcker som lånats och ser till att de lämnas tillbaka i tid.
  • Du är kontaktperson om biblioteket ska påminna om sena lån eller om det uppstår en fråga kring en försvunnen bok.
  • Du är INTE ekonomiskt ansvarig för eventuella skador eller försvunna böcker. Det ansvaret ligger på förskola/skolan.

Varje förskole- och skolkort ska ange YY-kod, alternativt organisationsnummer för privatskolor. 

Det är viktigt att avsluta skolkortet när du slutar på den aktuella skolan. Om du byter skola inom kommunen så ska du via denna tjänst uppdatera dina uppgifter. Har du böcker kvar på ditt lånekort när du slutar eller byter tjänst så måste dessa återlämnas. 

Varje lärare får ha högst 60 lånade böcker på sitt lånekort totalt. Lånetiden är upp till 18 veckor. Förskolan/skolan och läraren har ansvar för böckerna och ser till att dessa lämnas åter i fint skick. 

Förskolor och skolor i Mariestad debiteras inte för försenad återlämning. Däremot blir förskolan/skolan ersättningsskyldig om böcker försvinner eller lämnas åter i ett dåligt skick – en bedömning som görs av bibliotekspersonalen. Kostnaden är 100 kr per barnbok, 250 kr för större faktaböcker och 50 kr i administrationsavgift.

Information om bibliotekets tjänster för skolor

Lån av Boklådor 

När du som förskolelärare eller lärare vill boka en låda med böcker använder du e-tjänsten Boklådor för förskola och grundskola, beställning. Du har möjlighet att boka en temalåda, men tillgången på böcker kan variera. Du får en bekräftelse när lådan finns att hämta, det tar ca två veckor. 

Besök på biblioteket 

Fysiska besök på biblioteket är av stor vikt. Barnen ska bli bekanta med biblioteket och få kunskaper i att använda sig av det. En del i detta är att varje barn ska låna sina egna böcker på sitt eget kort. Böcker lånade på barnets kort är vårdnadshavare ytterst ansvariga för. 

Ett besök bokas minst två veckor i förväg. Inför ett besök på biblioteket får läraren som uppgift att se till att varje elev har ett fungerande lånekort. De barn som saknar eller behöver förnya sitt lånekort får en blankett som tas med hem till vårdnadshavare för påskrift. Denna blankett lämnas till biblioteket före besöket, helst en vecka innan, så finns kortet klart när klassen kommer. Om det finns orsaker till att barn inte kan ha ett eget kort så får de låna på skolans kort. Böcker lånade på skolans kort är skolan ytterst ansvarig för.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa