Lovplacering på fritidshem, anmälan

LÄS MER

Lovplacering innebär att barnet är på fritidshemmet när skolan är stängd. Anmälan om lovplacering bör ske 2 månader i förväg. Vanligtvis ansöker vårdnadshavare om lovplacering i slutet av barnets fritidshemsvistelse när omsorgsbehovet minskar.

Avgiften är 25 procent av ordinarie avgift och debiteras varje månad.

När du vill säga upp platsen är det 2 månaders uppsägningstid och görs via e-tjänsten uppsägning av plats på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg :
https://e-tjanster.mariestad.se/oversikt/overview/144