Lovplacering på fritidshem, anmälan

LÄS MER

Lovplacering innebär att barnet är på fritidshemmet när skolan är stängd. Anmälan om lovplacering bör ske 2 månader i förväg. Vanligtvis ansöker vårdnadshavare om lovplacering i slutet av barnets fritidshemsvistelse när omsorgsbehovet minskar.

Avgiften är 25 procent av ordinarie avgift och debiteras varje månad.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten