Egen ansökan om god man eller förvaltare

LÄS MER

Om du är i behov av god man eller förvaltare ska du fylla i och skicka in en ansökan till Skaraborgs tingsrätt. Syftet med blanketten är att utreda och bedöma om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda och att behov av ställföreträdare föreligger. När du vill ansöka om god man eller förvaltare bör du ta kontakt med någon inom socialtjänsten eller sjukvården för att få hjälp med att fylla i blanketten. Det är också till stor fördel om någon inom socialtjänsten eller sjukvården kan tillstyrka att godmanskapet eller förvaltarskapet bör anordnas.

Bilagor som skall lämnas tillsammans med ansökan:
Personbevis
Läkarintyg  eller social utredning

Skicka ansökan till:                               
Skaraborgs tingsrätt
Box 174
541 24 Skövde