Medborgarförslag

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för att lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. För att få lämna ett medborgarförslag så måste du vara folkbokförd i Mariestads kommun. Det är ingen åldersbegränsning. En förutsättning för att medborgarförslaget ska tas upp till behandling är dock att förslaget gäller något som kommunfullmäktige kan besluta om.

För att kunna handlägga ärendet behöver du uppge namn och adress.

Blanketten ska skrivas ut och signeras innan den skickas till kommunen. Skicka den sedan till Mariestads kommun, 542 86 Mariestad. Du kan också skanna in den och mejla till info@mariestad.se

Kommunens målsättning är att ett medborgarförslag ska vara klart för beslut inom ett år från dagen då det lämnades in. Du kommer att få information om när ditt förslag ska behandlas i kommunfullmäktige. Om du vill, får du yttra dig vid sammanträdet när förslaget ska behandlas.