Förlängning av slamtömningsintervall, begäran

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Aktuella regler: 15 kap 8 § miljöbalken samt aktuella avfallsföreskrifter.

Förlängt slamtömningsintervall kan medges om fastigheten har en godkänd samt överdimensionerad avloppsanläggning.

Beslut om förlängt tömnings- och hämtningsintervall gäller under maximalt fem år.

Mer information gällande slamtömning hittar du på avfallskaraborg.se

Avgift för handläggningen uttages enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. Aktuellt belopp hittar du här:  Taxebilaga 1 Avfall och producentansvar enligt 15 kap

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa