Ekonomiskt bistånd, överklagan

LÄS MER

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga. I din överklagan ska du skriva vilket beslut du överklagar och varför du tycker att beslutet ska ändras. Lämna din undertecknade överklagan till arbetsmarknadsenheten inom tre veckor från det att du fått beslutet. Om arbetsmarknadsenheten inte tycker att de kan ändra beslutet lämnas ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Jönköping.