Redogörelse (arvode) för utfört arbete och utlägg, god man eller förvaltare

LÄS MER

När du som god man vill begära arvode för utfört arbete, så ska du fylla i denna blankett och skicka in tillsammans med årsräkningen för aktuellt redovisningsår (eller sluträkning vid avslutat ärende).

Skicka ansökan till:
Överförmyndarexpeditionen för Mariestad och Töreboda
Mariestads kommun
542 86  MARIESTAD

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten