Redogörelse (arvode) för utfört arbete och utlägg, god man eller förvaltare

LÄS MER

Blanketten ”Redogörelse för utfört arbete och utlägg” ska fyllas i och lämnas in tillsammans med årsäkningen, oavsett om du begär arvode för ditt uppdrag eller inte.

Skicka ansökan till:
Överförmyndarexpeditionen för Mariestad och Töreboda
Mariestads kommun
542 86  MARIESTAD