Uttag från spärrat konto, ansökan

LÄS MER

När du som är god man/ förvaltare/ legal ställföreträdare eller särskild förordnad vårdnadshavare önskar göra ett uttag från ett spärrat konto, ska denna ansökan först fyllas i och skickas in till överförmyndarexpeditionen i Mariestad.

Skicka ansökan till:
Överförmyndarexpeditionen för Mariestad och Töreboda
Mariestads kommun
542 86  MARIESTAD

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation