Redovisa förteckning över tillgångar

LÄS MER

Den datum som tingsrätten har som beslutsdatum gäller som startdatum för godmanskapet/ förvaltarskapet. En förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder ska fyllas i och lämnas in till överförmyndarexpeditionen i Mariestad när du som god man startar ditt uppdrag. Tänk på att kontoutdrag är från samma datum som beslutet togs i tingsrätten.


Skicka ansökan till:                                                   
Överförmyndarexpeditionen för Mariestad och Töreboda
Mariestads kommun
542 86  MARIESTAD