Plats på förskola och pedagogisk omsorg, platserbjudande

LÄS MER

Erbjudande om plats på förskola eller pedagogisk omsorg besvaras i Edlevo app. Appen finns att ladda ner från App Store eller Google Play. För dig utan smartphone, logga in här till en webbaserad version. 

Om du vill tacka ja: När du accepterar erbjudandet börjar personalen planera för att ditt barn ska börja. Avgift betalas från första inskolningsdagen och i förskott.

Om du vill tacka nej: Då försvinner barnets kö-plats. Tänk på att det är 4 månaders väntetid om du vill ställa ditt barn i kö igen.

Observera! Vårdnadshavare måste vara överens om att tacka ja eller nej till platsen.

Omflyttning: Om du tackar ja till platsen men inte är nöjd med vilken enhet barnet har fått kan du välja att tacka ja till platsen men söka ny plats för omflyttning/omplacering via e-tjänsten. De flesta omflyttningar blir möjliga i augusti månad.

Ändrade planer: Om du tackar ja till platsen men sedan ändrar planer och inte längre behöver den, ska platsen sägas upp med 2 månaders uppsägningstid. OBS! Gäller även om barnet inte har börjat.

Inkomst:

Plats på förskola är förenat med en avgift. Det är viktigt att du har rätt inkomst registrerad för att få rätt avgift, den ska registreras i samband med att du accepterar platsen för ditt barn. Finns ingen inkomst registrerad debiteras maxavgift. 

Inkomstanmälan görs på e-tjänsten: Inkomstanmälan och förändring av inkomst för vårdnadshavare med barn inom förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg - Mariestads kommun

Mariestads kommun tillämpar förskottsbetalning vilket innebär att du får första fakturan innan barnet har börjat.

Schema:

Barnets vistelsetider ska registreras i Edlevo-appen. Vi vill gärna att barnets tider finns registrerade innan första inskolningsdagen.  Påminnelser om att registrera tider skickas ut om en vecka lämnas tom utan tider eller registrerad ledighet. Det gäller även under inskolningen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt bankid