Plats på förskola och pedagogisk omsorg, platserbjudande

LÄS MER

Ditt barn har  fått erbjudande om plats på förskola. Logga in på e-tjänsten för att ta del av erbjudandet. Du hittar vilken förskola ditt barn har blivit erbjuden om du klickar på fliken med barnets namn.

Om du vill tacka ja: När du accepterar erbjudandet börjar personalen planera för att ditt barn ska börja. Avgift betalas från första inskolningsdagen och i förskott.

Om du vill tacka nej: Då försvinner barnets kö-plats. Tänk på att det är 4 månaders väntetid om du vill ställa ditt barn i kö igen.

Observera! Vårdnadshavare måste vara överens om att tacka ja eller nej till platsen.

Omflyttning: Om du tackar ja till platsen men inte är nöjd med vilken enhet barnet har fått kan du välja att tacka ja till platsen men söka ny plats för omflyttning/omplacering via e-tjänsten. De flesta omflyttningar blir möjliga i augusti månad.

Ändrade planer: Om du tackar ja till platsen men sedan ändrar planer och inte längre behöver den, ska platsen sägas upp med 2 månaders uppsägningstid. OBS! Gäller även om barnet inte har börjat.

Inkomst:

Plats på förskola är förenat med en avgift. den är baserad på hushållets gemensamma bruttoinkomst.  den ska registreras under fliken Inkomst i samband med att du accepterar platsen för ditt barn. I annat fall debiteras maxavgift. Mariestads kommun tillämpar förskottsbetalning vilket innebär att du får första fakturan innan barnet har börjat.

Schema:

Barnets vistelsetider ska registreras i en app som heter Edlevo. Vi vill gärna att barnets tider finns registrerade innan första inskolningsdagen.  Påminnelser om att registrera tider skickas ut om en vecka lämnas tom utan tider eller registrerad ledighet. Det gäller även under inskolningen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt bankid