Anhörigs ansökan om god man eller förvaltare

LÄS MER

Har du en anhörig som är i behov av god man eller förvaltare och som själv inte klarar av att göra en egen ansökan? Då kan du som nära släkting (make, maka, sambo eller barn) fylla i och skicka in ansökan till Skaraborgs tingsrätt. Syftet med blanketten är att utreda och bedöma om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda och att behov av ställföreträdare föreligger.                                

Bilagor som skall lämnas tillsammans med ansökan:
Personbevis
Läkarintyg eller social utredning                                                                                                       

Skicka ansökan till:                               
Skaraborgs tingsrätt
Box 174
541 24 Skövde