Bostadsanpassning, ansökan om återställningsbidrag

LÄS MER

Du kan som äger en hyreslägenhet i flerbostadshus eller enbostadshus eller bostadsrättsföreningar ansöka om ett återställningsbidrag från kommunen. Bidraget ges för att återställa de bostadsanpassningar som är gjorda i en bostad. Bostadsrättsföreningar kan bara söka för återställning av anpassningar i föreningens gemensamma utrymmen, inte för återställning av anpassningar utförda inne i bostadsrättslägenheten. Återställningsbidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna.

Villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få återställningsbidrag:

  • Det är fastighetsägaren som söker bidraget för återställning
  • Den som fått bidrag till anpassningen inte bor kvar
  • Bostadsanpassningsåtgärderna ska ha utförts med ett beslut efter den 1 januari 1983. Anpassningar gjorda längre tillbaka i tid kan du inte söka återställningsbidrag för
  • Du kan söka återställningsbidrag för anpassningar gjorda i hyresbostäder eller allmänna delar i bostadsrättsfastigheter, till exempel trappuppgång och entré. Du kan inte få återställningsbidrag för småhus eller för anpassningar gjorda inuti bostadsrättslägenheter
  • De anpassningar som gjorts i bostaden ska vara hindrande för andra

Återställningsbidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna.