Redovisa årsräkning, god man eller förvaltare

LÄS MER

Om du som god man eller förvaltare har ett uppdrag där förvalta egendom ingår är du redovisningsskyldig gentemot överförmyndaren vad gäller din huvudmans ekonomi. Det innebär att du är skyldig att inkomma med en årsräkning till överförmyndarexpeditionen senast den sista februari efter det år förvaltningen avser.

Till årsräkningen ska du även bifoga verifikat (kontrolluppgifter, kontoutdrag, en hyresavi, vissa kvitton med mera) som bekräftar det som angivits i årsräkningen.

Skicka sedan till: 

Överförmyndarexpeditionen för Mariestad och Töreboda
Mariestads kommun
542 86  MARIESTAD