Kommunalt föreningsbidrag, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En förening som är uppbyggd enligt demokratiska principer och bedriver fritidsverksamhet och eller kulturverksamhet inom Mariestads kommun kan ansöka om bidrag. Kravet är att föreningen är registrerad och har sitt säte i Mariestads kommun.

Det finns sex olika föreningsbidrag som man kan söka i den här tjänsten.

 • Verksamhetsbidrag
 • Startbidrag
 • Anläggningsbidrag
 • Hyresbidrag
 • Tillfälligt Arrangemangsbidrag
 • Bygdegårdsbidrag

Följande behövs för e-tjänsten

 • Senaste årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk redovisning
 • Revisionsberättelse
 • Ändamålsredovisning - vad ska stödet användas till
 • Redovisning aktiva medlemmar i åldern 7-20 år
 • Program för alkohol- och drogförebyggande arbete i föreningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa