Riskträd på kommunal mark, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid akut (trädet riskerar ramla ner när som helst)

Medborgarkontoret, dygnet runt
Telefon: 0501-75 61 00

Riskträd på kommunal mark, anmälan

Vi är restriktiva när det gäller fällning av träd. Träd som bedöms värdefulla som parkträd, viktiga för naturupplevelsen eller för den biologiska mångfalden tas generellt inte ner. Stor hänsyn tas till helheten i området. I dagsläget tar kommunerna endast ner så kallade riskträd. Ett riskträd är ett träd som är sjukt och är farligt för fastigheten, dess boende eller allmänheten

Vi värnar speciellt äldre träd och särskilt ekar och tallar samt trädrader/alléer.

Följande är inte giltiga skäl för att få fälla ett träd:

  • Att löv, barr eller kottar blåser in på annan fastighetsmark
  • Att träd står i vägen för paraboler
  • Att träd skuggar uteplatser eller motsvarande
  • Att träd eller vegetation skymmer utsikt
  • Att träden orsakar allergi. Pollen har en större spridning och är omöjligt att förhindra

Åtgärder med riskträd genomförs huvudsakligen under vinterhalvåret. 

Så här arbetar vi med riskträd

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa