Skolskjuts, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är tillämplig för elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 

Här kan du göra din ansökan om skolskjuts. Ansvaret för skolskjuts omfattar elever som är folkbokförda i Mariestads kommun. Om du går i skola i Mariestad men är folkbokförd i en annan kommun ska du kontakta den egna kommunen. Enligt skollagen är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskola, grund och gymnasiesärskolan om det behövs med hänsyn till avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning samt annan särskild omständighet.

  • Beviljande av skolskjuts utifrån villkoren om färdvägens längd till skolan sker per automatik och kräver ingen ansökan.
  • Beslut om rätt till skolskjuts för elever i grundsärskolan/gymnasiesärskolan tas av ansvarig verksamhet och kräver inte heller någon ansökan.

Elev som inte beviljas skolskjuts utifrån villkoren om färdvägens längd kan ansöka på andra grunder. Dessa grunder är:

  • Trafiksäkerhet
  • Funktionsnedsättning
  • Växelvis boende
  • Annan särskild omständighet.

Ny ansökan ska göras inför varje läsår. Ansökan görs via vår självserviceportal, se länk under Relaterad information här på sidan. Ansökan bör skickas in senast 1 maj för att hinna hanteras innan skolstart.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Signering med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa