Synpunkter näringsliv, registrering

LÄS MER

Om enkäten

Mariestads kommun vill veta vad du som företagare tycker om företagsklimatet för att kunna ge dig och ditt företag de bästa förutsättningarna att verka i kommunen.

Du kan vara anonym

I den här enkäten kan du vara anonym och du behöver inte ange vem du är eller vilket företag du representerar. Om du önskar återkoppling på dina svar behöver du ange kontaktuppgifter. Det gör du antingen genom att skriva in det i tjänsten, eller logga in med BankID.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa