Synpunkter näringsliv, registrering

LÄS MER

Om enkäten

Mariestads kommun vill veta vad du som företagare tycker om företagsklimatet för att kunna ge dig och ditt företag de bästa förutsättningarna att verka i kommunen.

Du kan vara anonym

I den här enkäten kan du vara anonym och du behöver inte ange vem du är eller vilket företag du representerar. Om du önskar återkoppling på dina svar behöver du ange kontaktuppgifter. Det gör du antingen genom att skriva in det i tjänsten, eller logga in med BankID.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Observera att om du loggar in med BankID kan du inte lämna uppgifter anonymt!

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa