God mans begäran om arvode för arbete med ensamkommande barn

LÄS MER

När du som god man för ensamkommande barn vill begära ersättning för utfört arbete, så ska du fylla i denna blankett och skicka in till överförmyndarexpeditionen i Mariestad. En redogörelse ska skickas in  varje kvartal.

Skicka ansökan till:
Överförmyndarexpeditionen för Mariestad och Töreboda
Mariestads kommun
542 86  MARIESTAD