Kontakt- och elevuppgifter samt överenskommelse för Grundskolan, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det kan ibland vara önskvärt och nödvändigt att skolan kan nå någon vårdnadshavare under dagtid. Det kan gälla sjukdom eller att eleven är frånvarande utan att vi vet orsaken. Skolan har också skyldighet att lämna information om elevens skolsituation till vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Vi behöver därför uppgifterna nedan.  

De uppgifter vi får av er hanteras med största omsorg och sprids inte till andra än de som absolut bör ha dem.    

Observera att uppgifterna som lämnas här inte används för att uppdatera kontaktuppgifter på Infomentor, utan detta ska göras av vårdnadshavare/elev själv under egna inställningar.  

Du kan lämna kontaktuppgift till båda (om ni har delad vårdnad) vårdnadshavare i samma tjänst. Om endera vårdnadshavare eller elev har sekretesskyddade personuppgifter kan du inte använda denna e-tjänst - kontakta skolan och be istället om en blankett. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa