Uppsägning av plats på fritidshem

LÄS MER

Här kan du som har barn på fritidshem logga in för att säga upp ditt barns plats. Det som krävs för att kunna logga in är Mobilt BankID.

Tänk på att platsen blir helt uppsagd då denna tjänst används. Om ni har delad vårdnad, och en av vårdnadshavarna fortfarande har behov av skolbarnomsorg, kontakta oss för mer information.

Kommunen tillämpar 2 månaders uppsägningstid.

Blanketter
Vi vill att du i första hand använder våra digitala tjänster men om du av någon anledning inte kan använda vår e-tjänst kontakta:

Jessica Bjelkholm 0501-75 52 74 (Grangärdet, Hasslerör, Högelid, Lyrestad/Sjötorp, Ullervad)

Lena Toftling 0501- 75 55 67 (Kvarnstenen, Prisma, Tidavad, Unica)

 

Frågor om e-tjänsten

Anette Reimer 0501 -75 52 13; Jessica Bjelkholm 0501-75 52 74 (fritidshem); Lena Toftling 0501-75 55 67 (fritidshem)
Fritids@mariestad.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
bun@mariestad.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt BankID