Tillgänglighet för våra e-tjänster i Open ePlatform 

Mariestads kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur våra e-tjänster i Open ePlatform uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. 

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från Open ePlatform Mariestads kommun som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du mejla oss

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.  

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, mejla oss så att vi får veta att problemet finns. 

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. 

Innehåll som inte är tillgängligt 

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. 

  Bristande förenlighet med lagkraven 

  • I vissa fall följer koden inte html-standarden korrekt. 

  • I vissa fall hoppar tabbfunktionen över delar i menyn och i själva e-tjänsterna. Brister också i att det inte finns en markering var man befinner sig med tab. 

  • I vissa fall finns brister i användningen av modala fönster. 

  • I vissa fall finns brister för skärmläsare, till exempel läses ikoner eller felmeddelanden inte upp. 

  • I vissa fall är kontrasten mellan text och bakgrund inte tillräcklig. 

  • I vissa fall brister innehåll i e-tjänsterna, i skrivandet av rubriker, länkar, förkortningar och dylikt. 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2023. 

Hur vi testat webbplatsen 

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Open ePlatform Mariestads kommun. 

Senaste bedömningen gjordes den 30 november 2022 och är formellt godkänd av Systemägare.