Hyresbidrag, ansökan

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för ansökan om hyresbidrag till er förening. Information om vart den ska skickas hittar du längst ned på blanketten.
Se krav för e-tjänsten vilka bilagor som måste bifogas för att ansökan ska vara komplett. Denna information hittar du även på ansökningsblanketten.

Villkor:
Lokalen ska ligga i Mariestads kommun.
Föreningen ska äga eller hyra lokalen.
Lokalen ska helt disponeras av föreningen och brukas regelbundet.
Bidraget utgår med 75% av lokalkostnaden dock högst 5000 kr per år och förening.

Ansökan:
Bidragsansökan ska inkomma till fritidskontoret senast den 31 oktober innevarande verksamhetsår.
 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Aktuellt hyreskontrakt
  • Program för drog-och alkoholförebyggande arbete i föreningen.