Trafikanordningsplan, ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om trafikanordningsplan. ​Om du ska utföra arbete på någon av kommunens gator, vägar eller gång- och cykelbanor behövs en trafikanordningsplan (TA-plan) innan arbetet får påbörjas.

Du hittar mer information om Trafikanordningsplaner och Exempelsamling för trafikanordningsplaner på kommunens webbsida

https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Gata--hamn/Gator-och-vagar/Trafikanordningsplaner.html

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Karta över aktuellt område.